top of page

Het coachtraject

in beeld

Voordat je jezelf aanmeldt voor begeleiding via beeldcoaching wil je natuurlijk weten hoe zo’n traject verloopt. We starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We drinken een kop koffie, maken kennis en verkennen jouw redenen van het beeldcoachingstraject. Voelen we een persoonlijke en professionele klik? En heb je vertrouwen in mijn aanpak? Dan kunnen we van start.

Opnames

De opnames duren niet langer dan 15 tot 20 minuten. Je ontvangt de beelden, bekijkt deze en selecteert de belangrijkste fragmenten aan de hand van een voorbereidingsformulier. Zo leer je gericht kijken, en niet alleen te focussen op de momenten dat het niet zo goed loopt.

Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek leg ik de procedure van het beeldbegeleidingstraject uit. We zoeken samen naar jouw doelstelling en ontwikkelvraag.  Aan het eind van het gesprek spreken we af waar en wanneer de eerste opname plaatsvindt. Dit bepaal jij.

Analyse

Ook ik maak een analyse van het beeldmateriaal. Op basis van jouw ontwikkelvraag kijk ik naar 3 handelings-categorieën: interactie, klassenmanagement en didactiek. Waar gaat het goed? Waar gaat het wat minder? Waar zie ik dat je je ontwikkeldoel al deels bereikt?

Nagesprek

Tijdens het nagesprek bekijken we de geselecteerde beelden samen terug, beginnend bij het beeld gericht op de kracht. Vaak zie ik een moment van genieten, waarbij de coachee als het ware in het beeld kruipt. We bekijken ook de momenten die vragen om een andere aanpak, en we denken samen na over hoe het beter kan. Hier komt jouw ontwikkeling echt in beweging. De gesprekken duren maximaal een uur. Er is geen derde aanwezig, zodat je vrijuit kunt praten.

Wanneer jouw ontwikkelvraag beantwoord is en de ontwikkeling zichtbaar is op beeld, ronden we het beeldcoachingstraject af. Indien gewenst kan er altijd nog een extra beeldopname en gesprek plaats vinden.

De verschillende trajecten

van beeldcoaching

Basistraject

Voor standaardvraagstukken. Dit bepalen we tijdens het kennismakingsgesprek

 • Vrijblijvend kennismakingsgesprek

 • Intakegesprek:
  Formuleren ontwikkelvraag en bespreken van trajectprocedure.

 • Beeldopname:
  Dit doen we 3 keer tijdens jouw praktijksituatie.

 • Analyse:
  We plannen het eerste nagesprek van maximaal 1 uur. Deze cyclus herhalen we 2 keer.

 • Eindgesprek

Uitgebreid traject

Voor complexere vragen of behoefte aan meer begeleiding.

 • Vrijblijvend kennismakingsgesprek

 • Intakegesprek:
  Formuleren ontwikkelvraag en bespreken van trajectprocedure.

 • Beeldopname:
  Dit doen we 5 keer tijdens jouw praktijksituatie.

 • Analyse:
  We plannen het eerste nagesprek van maximaal 1 uur. Deze cyclus herhalen we 4 keer.

 • Eindgesprek

Reflectie traject

Voor mensen die al eerder een traject hebben gevolgd.

 • Intakegesprek:
  Herformuleren van jouw vraag.

 • Beeldopname:
  Dit doen we 1 keer tijdens jouw praktijksituatie.

 • Analyse:
  Van maximaal 1 uur. 

 • Eindgesprek

InBeeldCoaching_beeld analyse.jpg

Dit mag je van mij verwachten?

Vertrouwen is essentieel bij beeldcoaching. Daarom vind ik het cruciaal dat jij je veilig voelt tijdens ons coachtraject. Alleen dan kom je optimaal tot ontwikkeling. De beelden van jou blijven dan ook tussen ons en worden niet met derden gedeeld of besproken. Al het beeldmateriaal verwijder ik definitief, zodra het traject is afgerond. Natuurlijk bepaal jij welke informatie uit het traject gedeeld wordt met derden, zoals je leidinggevende.
 

Vind je het fijn dat ik bij dat gesprek aanwezig ben? Dan stemmen wij vóór het gesprek samen af welke rol ik in dat gesprek heb. Dit bepaal jij. Dit is overigens sowieso geen beoordelende rol.

 

Wat ik van jou als coachee verwacht? Dat je openstaat voor reflectie op eigen handelen en op mijn feedback. Want waar geen wil is, is geen weg. Dit geldt voor elke vorm van coaching en dat is voor beeldcoaching niet anders. 

bottom of page