Selecteer een pagina

We kunnen op tientallen manieren met een ander verbonden zijn. Familliebanden, een arbeidsovereenkomst en een samenlevingscontract zijn voorbeelden van zo’n verbinding. Ze zorgen ervoor dat je ergens bij hoort en geven aan dat je wat met een ander te maken hebt. Het zijn externe verbindingen, ze staan op papier, je hebt er ooit voor gekozen of ze zijn je overkomen. Ze kunnen waardevol voor je zijn maar ze kunnen ook knellen.

Je kunt je ook mentaal aan iets of iemand verbinden. Dit is meer een besluit. Je kiest er bijvoorbeeld voor om je het lot van de walvissen aan te trekken of van illegale asielzoekers. Alles wat je daarover hoort of leest zal je raken. Je hoeft niet zelf aanwezig te zijn op een boot van Greenpeace om je verbonden te weten met de strijd die zij op zee voeren.

Mentaal de verbinding verbreken kan ook. Dat werkt precies andersom. Je kunt bijvoorbeeld de hele dag op je werk zijn zonder er ook echt met je gedachten bij te zijn. Je hebt om wat voor reden dan ook alle  interesse verloren. Het gaat zijn gangetje. Ze zoeken het maar uit. Je bent er wel en misschien doe je ook je ding nog wel, maar je bent er zelf niet (meer) mee verbonden.

Weinig dingen zijn echter zo kostbaar als de ‘ervaren verbinding’ tussen twee mensen. Het idee dat de ander je precies begrepen heeft. Dat ze oog heeft wat er in jou omgaat. Dat hij er even helemaal voor je was. De buschauffeur die je snel nog even binnenlaat, je kind die je nog even gedag komt zeggen, een onverwacht gesprek met iemand in de trein. Het kunnen zomaar momenten van ‘ervaren verbinding’ zijn.

Deze ervaren verbinding ontstaat als je gehoord en gezien wordt. Gehoord en gezien worden zijn een basisbehoefte van elk mens. De vervulling van deze behoefte maakt dat mensen zich blij en gelukkig voelen. Vreemd genoeg gaat het bij dat ‘gezien worden’ niet over hoe je er uit ziet of bij het ‘gehoord worden’ over het waarnemen van je stemgeluid.

Dat lijkt misschien wel logisch maar dat is het niet. We steken toch niet voor niets zoveel energie in hoe we er uitzien of in het versterken van het geluid dat we voortbrengen. Dient een diep decolleté niet om de aandacht te trekken? Om gezien te worden? En hoe zit het met die lawaai-uitlaat onder je motorfiets? Je zult daarmee ongetwijfeld gezien worden…  maar levert het je ook de verbinding op die je (eigenlijk) zoekt?

De verbinding waar we met z’n allen naar snakken ligt veel dichterbij dan je misschien denkt. Verbinding komt vanzelf tot stand als iemand niet luistert naar wat je zegt maar naar wat je bedoelt te zeggen. Als iemand niet kijkt naar hoe je er uit ziet maar naar hoe je erbij zit.

Open staan voor verbinding betekent dat je ruimte hebt om je te laten raken door wat er omgaat in iemand anders. Je zou kunnen zeggen dat verbinding tot stand komt op de plaats waar datgene wat er in jou leeft in contact komt met wat er zich in de ander afspeelt. En dan niet om te corrigeren of te beoordelen maar gewoon om te ontmoeten, te ervaren en te leren.

Verbindingen kunnen groot maar ook klein zijn. Ze kan bijvoorbeeld beleefd worden in een lang en diep gesprek, maar ook in een enkele oogopslag. Het kan een stevige hug zijn, een potje stoeien of even iets aanreiken.

Verbinding is; ik neem iets waar bij jou en dat raakt iets in mij en dat laat ik je weten!

Ervaren verbinding is het belangrijkste bestanddeel van elke relatie. Als je hoopt op een verbetering in de relaties met je partner, je kinderen, je collega’s of bestuursleden dan begint dat altijd bij het herstellen of verdiepen van de ‘ervaren verbinding’. In komende de komende berichten zal het nog regelmatig gaan over hoe je die verbinding stimuleert of juist frustreert. Als je daar echter niet op wilt of kunt wachten omdat een van die relaties te veel onder druk staat, en je direct wilt werken aan verbetering kun je verschillende dingen doen. Neem dan contact op. Het is niet uitgesloten dat ik je verder kan helpen.

gehoord worden, gezien worden, verbinding